Σα να σέρνεται
Πάνω σε μέταλλο
Σα μέταλλο
Πάνω σε σάρκα

Σαν φλέγεται
Πάνω από ποτάμια
Σα φωτιά
Πάνω σε βάρκα

Σα μπότας βροντή
Πάνω στο έδαφος
Σαν έδαφος πάνω σε
Έδαφος που υποχωρεί

Από την ποιητική συλλογή
του Αιμιλιανού Σιδέρη
ΙΚΑΡΟΣ, 21ος ΑΙΩΝΑΣ

Ιδιωτική έκδοση εκτός εμπορίου, 2012
Βρίσκεται και στο ιστολόγιο

http://words21st.blogspot.co.uk