Περιεχόμενα του βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέρος Πρώτο   Απώλεια

Κεφάλαιο Ι    ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Εγκώμιο της απώλειας
Οδύνη της απώλειας και καλός αποχαιρετισμός
Απώλεια και γνώση
Απώλεια: Οι τέσσερις δρόμοι της ψυχής
Για να ξέρεις να ζεις, μάθε να πενθείς

Κεφάλαιο ΙΙ    Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Καθολικότητα του πένθους
Μερικότητα της κατάθλιψης
Υποκειμενικότητα, πένθος και κατάθλιψη

Κεφάλαιο ΙΙΙ    ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: KOINOTHTA KAI ETEΡΟΤΗΤΑ
Κοινός κορμός και ειδοποιός διακλάδωση
Πένθος και ανάπτυξη μέσω απωλειών
Πένθος, θρησκεία, φιλοσοφία
Πένθος και πολιτισμός


Μέρος Δεύτερο   Πένθος και κατάθλιψη. Η κοινή κοίτη

Κεφάλαιο Ι    ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
Αντιστοιχίες
Διαφοροποίηση
Κοινές εκδηλώσεις

Κεφάλαιο ΙΙ    ΨΥΧΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ: ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Μια προσωπική σημείωση (Ν.Σ.)
Ψυχαλγία       
Ψυχοκινητική επιβράδυνση

Κεφάλαιο ΙΙΙ    ΣΥΝΟΔΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ: ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ, ΑΝΗΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΜΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ψυχοκινητική απόσυρση
Ανηδονία        
Καθήλωση στο απολεσθέν
Έκπτωση των ορμών της ζωής
            Έκπτωση της ζωτικής ορμής
            Διαταραχές του ύπνου
            Διαταραχές της όρεξης και της διατροφής
            Έκπτωση της σεξουαλικής ορμής
            Έκπτωση του ζωτικού σθένους
Αναστολή των δραστηριοτήτων
Η σωτήρια ατέλεια του ανθρώπινου όντος


Μέρος Τρίτο   Πένθος. Η λύτρωση διά της οδύνης

Κεφάλαιο Ι    ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
Εν αρχή ην η άρνηση, μετά η απάρνηση
Το πένθος ως αναγκαία διεργασία
Για τα πέντε στάδια του πένθους
Στάδια ή συνιστώσες και συστατικά του πένθους;
Άθικτη αυτοεκτίμηση
Αυτοεπικρίσεις στο πένθος = τύψεις
Στο πένθος ποιος φταίει;
Το πένθος ως κεντρομόλος ροπή του κακού

Κεφάλαιο ΙΙ    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
Στο πένθος φτωχαίνει ο κόσμος
Συνειδητή πρόσληψη της απώλειας
Λειτουργικός έλεγχος της πραγματικότητας
Τύχη της επένδυσης του απολεσθέντος
Ανάκτηση της ελευθερίας του Εγώ
Στάτους του αντικειμένου: Στο πένθος είναι χαμένο
Πένθος: H θέση του «εσύ»
Σχέση σημείου και πράγματος: Στο πένθος διαχωρίζονται
Έκβαση του πένθους: Λύση του δράματος
Το πένθος ως αισθητική
Η σπείρα και ο κύκλος


Μέρος Τέταρτο   Κατάθλιψη. Το άγονο παράπονο

Κεφάλαιο Ι    ΘΕΣΗ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Ποσότητες: Η νόσος του 21ου αιώνα
Κλινικές μορφές της κατάθλιψης
Τα πρόσωπα της κατάθλιψης
Στρατηγική απώλεια και αντιδραστική κατάθλιψη
Η αντιδραστική κατάθλιψη
Η απάρνηση στην κατάθλιψη: Αρχή και τέλος
Κατάθλιψη: Αυτοεκτίμηση ερείπια
Κατάθλιψη: Η δεσποτεία της ενοχής
Στην κατάθλιψη ποιος φταίει;
Η κατάθλιψη ως φυγόκεντρος ροπή του κακού
Η κατάθλιψη ως καλή τέχνη

Κεφάλαιο ΙΙ    ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
Ψυχή σε σταυροδρόμι
Δυναστική ναρκισσιστική σχέση με το απολεσθέν αντικείμενο
Το αντικείμενο ως αναντικατάστατο στοιχείο της θεμελιακής φαντασίωσης
Αρχαϊκή σχέση με το αντικείμενο
Ισχυρή αμφιθυμία ως προς το απολεσθέν
Ευάλωτη προσωπικότητα
Ψυχοπαθολογικά προηγούμενα 
Παθογόνο πρελούδιο 
Μια κρίσιμη μάζα επιβαρυντικών συνθηκών

Κεφάλαιο ΙΙΙ    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Στην κατάθλιψη φτωχαίνει το Εγώ
Το άγχος της κατάθλιψης
Έλλειμμα συνειδητής πρόσληψης της απώλειας
«Πειραγμένος» έλεγχος της πραγματικότητας
Άθικτη επένδυση του απολεσθέντος
Η αιώνια δουλεία του Εγώ
Στάτους του αντικειμένου: Στην κατάθλιψη είναι αναποφάσιστο
Ενδοβολή του απολεσθέντος
            Η κρυφή γνώση της καταθλιπτικής ψυχής
            «Elementary, my dear Watson»: Πρώτη σειρά ενδείξεων
            «Elementary, my dear Watson»: Δεύτερη σειρά ενδείξεων
Σκηνοθεσία του «Εγώ» και του «Άλλου» στον λόγο
            Το Εγώ κρύβει μέσα του εκείνο που έχασε
            Η ψυχαναλυτική αποκάλυψη: Ενδοβολή
Ενδοβολή και ενοχή
Ενδοβολή και μειωμένη αυτοεκτίμηση
Ενδοβολή και έκλειψη του εσύ
Αλληλογραφία μέσω ομοιωμάτων
Ενδοβολή: Λογική δομή
Κατάθλιψη: Το άγονο παράπονο μιας προδομένης αγάπης
Παράπονο ή θυμός;
Κατάθλιψη: Συνταύτιση πράγματος και σημείου
Κατάθλιψη: Διαιώνιση του δράματος
Η αυτοκτονία στην αντιδραστική κατάθλιψη
            Αυτοκτονία ή αυτοκτονίες;
            Αριθμοί, συνθήκες, διαφοροποιήσεις
            Κάθε αυτοκτονία δεν είναι καταθλιπτική
            Η καταθλιπτική αυτοκτονία ως υλοποιημένη φαντασίωση
            Έκδηλοι και λανθάνοντες λόγοι της καταθλιπτικής
            αυτοκτονίας
            Η καταθλιπτική αυτοκτονία ως παράδοξο και ως αίνιγμα
            Το διπλό ζητούμενο της καταθλιπτικής ψυχής
            Η φαντασίωση του καταθλιπτικού αυτόχειρα:
            η ιδέα του μερικού θανάτου
            Οι δύο πυλώνες του καταθλιπτικού λόγου


Μέρος Πέμπτο   Πάθος και λύτρωση

Κεφάλαιο Ι    ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΥΟ ΠΑΘΩΝ
Εικοστός πρώτος αιώνας και αιωνιότητα
Μορφές της κατάθλιψης
Αντιδραστική κατάθλιψη
Απώλεια
Πένθος και κατάθλιψη: Κοινά στοιχεία
Πένθος και κατάθλιψη: Διαφοροποίηση
Τύψεις και ενοχές
Ασάλευτος κόσμος
Ενδοβολή
Οι δύο θέσεις της ψυχής
Ακατόρθωτος αποχαιρετισμός

Κεφάλαιο ΙΙ    ΠΕΝΘΟΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θεραπεία του πένθους;
Εργαλειοθήκη της εναρμόνισης
Η τέχνη του πενθείν στην Ελλάδα

Κεφάλαιο ΙΙΙ    ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Φαρμακευτική αγωγή
Ψυχοθεραπεία
Η παρέμβαση του προσωπικού και κοινωνικού άλλου
Ένα συχνό λάθος με καλές προθέσεις
Το ζητούμενο της θεραπείας
            «Το χάπι της ευτυχίας»
            Υποτιθέμενη «θετική σκέψη»
            Μετάβαση από την κατάθλιψη στο πένθος

Κεφάλαιο ΙV   ΔΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Βάσεις της Δομικής Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας της Κατάθλιψης
Το καταθλιπτικό πεδίο ως θεραπευτικό πεδίο
Κλινική εικονογράφηση του καταθλιπτικού πεδίου
Διεύθυνση της θεραπείας
Το υπόδειγμα της θεραπείας
Τα βήματα εργασίας ή το οκτάπτυχο της θεραπείας
Όψεις μεθόδου και τεχνικής
Επισήμανση προς ειδικούς και προειδοποίηση προς μη ειδικούς

Κεφάλαιο V    ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ;
Πρόληψη του πένθους
Πρόληψη της κατάθλιψης

ΕΠΙΜΕΤΡΟ