Αναγγελία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΓΑΛΗΝΟΣ»

 

Σύντομα θα εγκαινιάσει τη λειτουργία του το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης “Γαληνός”.

Διευθυντής του είναι ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Νίκος Σιδέρης.

Βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 260, Χολαργός, 1ος όροφος, σε ανεξάρτητο χώρο 250 τ.μ.

Περιλαμβάνει Τμήμα Ενηλίκων, Τμήμα Παιδιών, Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα, καθώς και Προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Ταυτότητα Ινστιτούτου Γαληνός

Όσες-οι θα ήθελαν να γίνουν συνεργάτες του Ινστιτούτου, μπορούν να απευθυνθούν εδώ:

Ταυτότητα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΑΛΗΝΟΣ

 

Το Ινστιτούτο “ΓΑΛΗΝΟΣ” είναι ένας τόπος συνεργικής καλλιέργειας της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Αυτές οι δύο πτυχές της ύπαρξής μας είναι τόσο αλληλένδετες, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχεδόν συνώνυμες. Και όμως, στην τρέχουσα αίσθηση αυτή η ουσιώδης σχέση συχνά παραβλέπεται. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιοι αρκούνται στη διάγνωση και τη (φαρμακευτική κυρίως) αντιμετώπιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας ή σε μια επιφανειακή εκπαίδευση του πάσχοντος σε κάποιες δεξιότητες, αγνοώντας τη βαθύτερη υπαρξιακή του δυσφορία και πενία. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι θέλουν μεν να έχουν καλή ψυχική υγεία, αλλά αδιαφορούν για την προσωπική ανάπτυξη: την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, την επιδίωξη του πραγματικού οράματος και νοήματος που έχουν βαθιά μέσα τους για τη ζωή, την αυθεντική ανθρώπινη σχέση, την εναρμόνιση του υποκειμένου με τον άλλον και με τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο “ΓΑΛΗΝΟΣ” επιδιώκει την έμπρακτη σύνθεση και εναρμόνιση αυτών των διαστάσεων, προτείνοντας συνδυασμένες πρακτικές θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης. Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση της ενδοψυχικής ευρυθμίας  συμπορεύονται με τον εμπλουτισμό της τέχνης του ζην, και αντίστροφα.

Η στρατηγική μας συνίσταται στην πολυδιάστατη προσέγγιση κάθε θέματος και κάθε υποκειμένου, με σεβασμό και εστίαση στην ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης. Απώτερη επιδίωξή μας είναι η σύνθεση και εναρμόνιση ψυχολογικών, σωματικών και διυποκειμενικών παραμέτρων σ’ ένα συνεκτικό σχέδιο πλασμένο κάθε φορά στα μέτρα του συγκεκριμένου ανθρώπου που πάσχει, προσπαθεί και προσδοκά να κατακτήσει τη βαθύτερη αξιοπρέπεια που του αξίζει και του ταιριάζει.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί θεμελιώδη μέθοδο εργασίας μας. Αυτή συνδυάζεται, όπου απαιτείται, με κάθε άλλη δόκιμη μέθοδο θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης, βασισμένη στην εμπειρικά τεκμηριωμένη εγκυρότητα και ένδειξή της.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, η συστημική ή άλλη ψυχοθεραπεία επιλέγονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Διαβάστε περισσότερα…