Η αλληλεπίδραση των ιδεών μετά το Μέγα Αλέξανδρο

Αν και μοιρασμένος σε επικράτειες, ο κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, σαν αίσθηση και σύλληψη του νου, είναι ενιαίος. Είναι η κοσμόπολη του Αλεξάνδρου, η ελληνιστική οικουμένη. Συνεκτικός ιστός της, μια γλώσσα κοινή, κοινό νόμισμα, κοινές θεσμικές λογικές – και ο κοινός της γεννήτορας. […]

Ο εμφύλιος ως ψυχολογική αναμέτρηση

Ο εμφύλιος πόλεμος, οι απαρχές του οποίου βρίσκονται στην περίοδο της κατοχής, παραμένει ακόμα και σήμερα, 50 χρόνια μετά, μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδος της ιστορίας μας. Πρόκειται για μια οριακή κατάσταση πολιτικής πάλης, η οποία βιώνεται και οργανώνεται εκατέρωθεν όχι μόνο με όρους πολιτικής και στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά και ως ιδεολογική και ψυχολογική αναμέτρηση. Πρόκειται δηλαδή για έναν αληθινό πόλεμο, ο οποίος, πέρα από την στρατιωτική επικράτηση και την πολιτική εκμηδένιση του αντιπάλου, διεξάγεται για τον επηρεασμό και την κατακυρίευση του νου των ανθρώπων.
[…]