Βίντεο με τις εισηγήσεις της εκδήλωσης: Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου