Δύναμη, Βία, Ιδεώδες Εγώ και Ιδεώδες του Εγώ στη Παιδικότητα (10 Μαρτίου 2018)