Δύναμη, Βία, Ιδεώδες Εγώ και Ιδεώδες του Εγώ στη Παιδικότητα (βίντεο διάλεξης)

 

Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, Σάββατο 10 Μαρτίου 2018
Ομιλητής: Νίκος Σιδέρης
Θέμα: Δύναμη, Βία, Ιδεώδες Εγώ και Ιδεώδες του Εγώ στην Παιδικότητα
Συντονισμός-Σχολιασμός: Ευαγγελία Γαλανάκη

 

Διαβάστε το κείμενο της διάλεξης πατώντας εδώ