Νίκος Σιδέρης, “Λόγος: Δώρο και Αντίδωρο”: Βιβλιοκριτική για το έργο “Φιλοσοφώντας Άνευ” του Κωνσταντίνου Μπούρα (Momentum, Αθήνα 2015).

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό κριτικής για τα Γράμματα και τις Τέχνες “Γράφειν”.