Μηχανισμοί της Τέχνης, μηχανισμοί της τρέλας

  • Post category:Δοκίμια / Κείμενα
  • Reading time:Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε δύο πεδία η σχέση τέχνης και τρέλας εκδηλώνεται και θεματοποιείται προνομιακά: Μεγάλοι καλλιτέχνες που τρελαίνονται. Και «μεγάλοι τρελοί» (grands fous) που παράγουν καλλιτεχνικό έργο αναγνωρισμένης αξίας. Εκεί κυρίως θα διερευνήσουμε τη διαφοροποίηση των μηχανισμών Τέχνης και Τρέλας.

 

Ι. ΤΡΕΙΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ

Σε κάθε άνθρωπο, (συν)υπάρχουν τρεις εκβάσεις ως προς την εκ-δήλωση[!] της ψυχικής πραγματικότητας:
1) Ρουτίνα, τρόπος (γνώρισμα του χαρακτήρα/δομή προσωπικότητας/ συστημική συνοχή/ «κανονικότητα του βίου»).
2) Σύμπτωμα και Ψυχοπαθολογία.
3) Δημιουργία.

Στο πεδίο της δημιουργικότητας, για κάθε σημαίνουσα  πράξη των ανθρώπων, ισχύει ότι

Πράξη = ψυχική πραγματικότητα (ψπ)
αναδιατυπωμένη στη γλώσσα του πεδίου (γπ)
εκδήλωσης της υποκειμενικότητας

            Π = (ψπ)γπ