Στην εφημερίδα “Εποχή” (13-10-13), ο Θ. Μιχόπουλος συνομιλεί με τον Ν. Σιδέρη για την Πολιτική Ψυχολογία της Κρίσης: το μούδιασμα της ψυχής, το κούρεμα της σκέψης, και άλλα…

Διαβάστε το άρθρο εδώ: Εποχή