Παιδιά και Γονείς Απέναντι στην Κρίση

  • Post category:Κριτικές
  • Reading time:Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπ.

Ο Παύλος Πανταζής γράφει στην εφημερίδα «Εποχή», 28-07-13 (σελ.22) :

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – Παρατηρήσεις με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Σιδέρη «Μιλώ  για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται».

Η δεσπόζουσα οικονομική και πολιτική προσέγγιση αγνοεί την παιδική ηλικία. Υπολογίζει τον άνθρωπο λες και γίνεται τέτοιος από την ώρα που παίρνει το πρώτο του μεροκάματο. […] Η ανάλυση της κρίσης με αποκλειστικά εργαλεία την πολιτική ή/και την οικονομική ανάλυση δεν αρκεί. Η πρόταση του Νίκου Σιδέρη είναι να αναγνώσουμε και να κατανοήσουμε την κρίση και με άλλα εργαλεία. Εν προκειμένω, ο συνδυασμός της πολιτικής –κατά Σιδέρη-, της ψυχοκοινωνικής και της ψυχολογικής-ψυχαναλυτικής προσέγγισης της κρίσης μας δίνει τη δυνατότητα να την κατανοήσουμε έτσι, ώστε να μην υποταχθούμε στα κελεύσματα του κυρίαρχου λόγου που εκπέμπουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Και κυρίως για να μπορέσουμε να τη μιλήσουμε με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας προκειμένου να γίνουμε όλοι ισόρροπα υποκείμενα, αφού κατανοήσουμε ότι υπάρχει αντίδοτο στην κρίση με τη βαθιά γνώση και το βίωμα της τέχνης του αντεπεξέρχεσθαι την αντιξοότητα κυρίως μέσα από τη σφυρηλάτηση της αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δράσης.
Έτσι μόνο υπάρχει ελπίδα…