Ψυχολογικές διαστάσεις του σχολικού χώρου και της ανασυγκρότησής του στις συνθήκες της κρίσης

* Θέσεις για την Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

 

Προλογικά

Οι αναλύσεις, οι στοχασμοί και οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται τόσο σε γενικές αρχές που ισχύουν για όλες τις βαθμίδες, όσο και σε ειδικότερες θέσεις που αναφέρονται κατ’ αρχήν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οδηγός στην παρούσα  ανάλυση είναι να παρουσιαστούν ιδέες και σχέδια με τη μορφή άμεσα εφαρμόσιμων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, τουλάχιστον στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιπροσωπεύει το πιο δυσεπίλυτο όσο και συμπτωματικό πεδίο της παιδείας στην Ελλάδα. Άποψή μου δε είναι ότι, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης, οι όποιες μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (μαζί και στον τρόπο πρόσβασης σε αυτή) υπόκεινται σε καταλυτικούς περιορισμούς, που τις καθιστούν προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες μιας συνολικής ανασυγκρότησης, που θα χρειαστεί ακόμη πολύν καιρό και κόπο για να πάρει μορφή, να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει την ευκταία ευστάθεια, λειτουργικότητα και δυναμική.