Ένας εξέχων διανοητής, ο Pierre Legendre, συγκεφαλαιώνει τη μέχρι τώρα προσωπική και πνευματική του εμπειρία με τρόπο αποκαλυπτικό: http://arsdogmatica.com/?l=el