Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Τέχνη & τρέλα” που οργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Ο Νίκος Σιδέρης θα εισηγηθεί με θέμα “Μηχανισμοί της Τέχνης, μηχανισμοί της τρέλας”:

Η κοινή πρώτη ύλη «ψυχική πραγματικότητα» μπορεί να μεταστοιχειωθεί σε τέχνη ή σε τρέλα (ή άλλο τι). Διερευνάται η διάκριση και η ιδιαιτερότητα των ειδοποιών μηχανισμών που φέρουν αυτές τις διεργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες στα:

Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας website

Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας blog