Το κατά Διαβόλου Ευαγγέλιο

THE DEVIL’S GOSPEL
Political Psychology of the Greek Crisis

By Nikos Sideris
Editions Metaichmio
Athens 2014
349 pages