Η Σταυρούλα Παπασπύρου γράφει για το βιβλίο “ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – Πολιτική Ψυχολογία της Κρίσης”.

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Σάββατο 10 Μαΐου 2014